Wrocław – Berlin 2016. Europejskie Sąsiedztwo

LUNETA 2016

In Between Festivals

Goethe-Institut Pop Up Pavillon

Pociąg Kultury

WROCŁAW - BERLIN. Europejskie Sąsiedztwo

Europejska Nagroda Filmowa 2016

Okres / Termin
10.12.2016